جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

هدف و اصول حسابرسي صورتهاي مالي و آشنايي با انواع حسابرسي ونحوه تنظيم قرارداد حسابرسي
شناخت فعاليت واحد مورد رسيدگي
كسب شناخت از سيستم كنترل هاي داخلي
شواهد حسابرسي
روشهاي تحليلي و بررسي انواع روشهاي حسابرسي و كاربرد آنها در مراحل مختلف حسابرسي
برنامه ريزي اجراي عمليات حسابرسي
برآورد خطر و اهميت آن در حسابرسي
نمونه گيري در حسابرسي
حسابرسي بر آوردهاي حسابداري
مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه
رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه و تداوم فعاليت
حسابرسي اطلاعات مقايسه اي و ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي جاري صورتهاي مالي

نحوه بررسي اجمالي

مباني گزارش نويسي