جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 كنترل ابزار دقيق تعميركار پنوماتيك 1017 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 11 18 440,053 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 1018 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 21 13 34 784,266 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده 8051 1019 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 19 18 36 845,186 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 كنترل ابزار دقيق طراح وتحليلگر مدارات ميكرو كنترلر خانواده8051 1020 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 19 18 36 824,190 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 كنترل ابزار دقيق كارورautomation studio 1021 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 2 6 8 213,222 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 كنترل ابزار دقيق كارور PLCدرجه 1 1022 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 15 13 28 656,612 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 كنترل ابزار دقيق كارور PLCدرجه 2 1023 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 13 16 29 672,645 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 كنترل ابزار دقيق مسئول كاليبراسيون 1024 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 24 8 32 714,457 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد