جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) نفر ساعت تئوري(ريال) مجموع پرو‍ژه كار آموزي عملي نظري حداقل تحصيلات كد نام استاندارد رشته رديف
3457800 5180 4600 700 0 0 410 290 راهنمايي 8-55/28/2/4 برقكار ساختمان درجه 2 برق 1
2174700 5750 5180 390 0 0 271 119 راهنمايي 8-55/28/1/4 برقكار ساختمان درجه 1 برق 2
1574000 3084000 23180 18000 5180 19600 15000 4600 73 620 0 0 40 400 33 220 راهنمايي 8-55/13/1/4 برقكار صنعتي درجه 1 برق 3
2805276 5386400 23180 18000 5180 19600 15000 4600 131.4 1090 0 0 64.2 642 67.2 448 راهنمايي 8-55/15/2/4 برقكار صنعتي درجه 2 برق 4
1927862 3884600 23180 18000 5180 19600 15000 4600 88.15 774 0 0 55.9 559 32.25 215 پايان دوره 8-55/16/2/2 برقكار ماشين آلات برق 5
460386 1157400 24330 18000 6330 20750 15000 5750 20.6 192 0 24 9.2 92 11.4 76 ديپلم برق 8-55/18/1/2 برقكار كارخانه آسفالت وسنگ شكن برق 5
2356480 4556800 23180 18000 5180 19600 15000 4600 110 920 0 0 56 560 54 360 راهنمايي 5-53/47/2/4 تعمير كار ماشين هاي الكتريكي2 برق 6
75438 212800 28930 18000 10930 24200 15000 9200 3 22 0 0 0.6 6 2.4 16 پايان دوره 8-53/25/1/2 تعمير كار برق فشار قوي برق 7
75438 212800 28930 18000 10930 24200 15000 9200 3 22 0 0 0.6 6 2.4 16 پايان دوره 8-53/25/1/2 تعمير كار برق فشار قوي برق 8
1096138 2344400 23750 18000 5750 20180 15000 5180 49.4 422 0 0 27.8 278 21.6 144 راهنمايي 8-55/77/1/3 تعمير كار لوازم خانگي برقي حرارتي وگردنده درجه 1 برق 9
1807956 3453200 23180 18000 5180 19600 15000 4600 84.9 700 0 0 40.2 402 44.7 298 راهنمايي 8-55/77/2/1 تعمير كار لوازم خانگي برقي حرارتي وگردنده درجه 2 برق 10
2532300 5127000 23180 18000 5180 19600 15000 4600 115.5 1020 0 0 75 750 40.5 270 پايان دوره 8-53/47/1/4 تعمير كار ماشين هاي الكتريكي1 برق 11
408225 1144500 24900 18000 6900 21230 15000 6230 17.5 170 20 0 10 100 7.5 50 فوق ديپلم رشته 0-32/35/1/1 كارور matlab برق 12
1182850 2487800 23750 18000 5750 20180 15000 5180 53.75 450 0 0 27.5 275 26.25 175 راهنمايي 851/46/2/3 مونتاژكار ونصاب تابلوهاي برق برق 13
1794548 3840100 23980 18000 5980 18450 15000 3450 81.2 720 0 0 53.6 536 27.6 184 راهنمايي 8-51/65/1/1 نصاب وتعمير كار آسانسور برق 14
1783408 3622900 23180 18000 5180 19600 15000 4600 81.2 720 0 0 53.6 536 27.6 184 پايان دوره 8-51/65/1/2 نصاب وتعمير كار آسانسور برق 15