جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 فناوري اطلاعات برنامه نويسي php 1025 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 9 10 19 617,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 1026 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 8 16 405,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 1027 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 0 17 17 460,350 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 فناوري اطلاعات برنامه نويسي vb.net 1028 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 5 6 10 279,360 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 فناوري اطلاعات برنامه نويسي windows application 1029 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 7 9 16 423,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان Delphi 1030 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 5 6 11 305,120 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان java 1031 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 5 7 13 432,360 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-fox pro 1032 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 6 8 14 366,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 فناوري اطلاعات برنامه نويسي HTMLبراي طراحي صفحات 1033 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 9 11 20 521,100 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 فناوري اطلاعات برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي 1034 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 11 15 26 570,150 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 فناوري اطلاعات تحليلگر Abaqus 1035 hamaiesh-sara-asrar ليسانس فني 3 4 7 191,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 فناوري اطلاعات تعمير كار عمومي رايانه شخصي 1036 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 23 32 56 1,337,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 فناوري اطلاعات تكنسين امنيت سيستم هاي linux 1037 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 7 16 23 804,320 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 فناوري اطلاعات تكنسين برنامه نويس oo باC++ 1038 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 311,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني برنامه كاربردي كاربران 1039 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 4 4 8 275,330 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران(MS) 1040 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 5 8 13 446,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
17 فناوري اطلاعات تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك 1041 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 7 10 17 576,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
18 فناوري اطلاعات تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بيسيم 1042 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 314,060 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
19 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي امنيت شبكه 1043 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 3 6 9 307,410 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
20 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 1044 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 4 5 9 320,710 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
21 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باmultimedia 1045 hamaiesh-sara-asrar فوق ديپلم 6 8 14 477,740 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
22 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باPHP 1046 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 5 6 11 389,210 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
23 فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با cold fusion 1047 hamaiesh-sara-asrar ليسانس 7 7 14 491,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
24 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي با Authorware 1048 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 8 11 310,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
25 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 1049 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 35 41 76 1,757,375 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
26 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 1050 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 32 26 59 1,326,576 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
27 فناوري اطلاعات رايانه كار (Oracle)Oracle 1051 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 4 5 8 240,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
28 فناوري اطلاعات رايانه كار CIW 1052 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 10 149 158 4,587,375 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
29 فناوري اطلاعات رايانه كار director mx 1053 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 5 9 255,380 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
30 فناوري اطلاعات رايانه كار Firework mx 1054 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 6 8 222,160 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
31 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 1 1055 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 3 8 11 315,450 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
32 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 2 1056 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 2 2 4 110,820 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
33 فناوري اطلاعات رايانه كار MS-outlook 1057 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 1 1 2 43,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
34 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 1058 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
35 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 1059 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
36 فناوري اطلاعات رايانه كار TCP/IP 1060 hamaiesh-sara-asrar ديپلم 1 2 3 78,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
37 فناوري اطلاعات رايانه كار VISUAL INTERDEV 1061 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 6 6 12 335,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
38 فناوري اطلاعات رايانه كار تدوين فيلم وصدا با ssp 1062 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 13 21 553,920 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
39 فناوري اطلاعات رايانه كار نرم افزار power point 1063 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 1 1 2 51,410 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
40 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 1064 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 82,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
41 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 1065 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 82,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
42 فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه 1066 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 15 23 597,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
43 فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات وب 1067 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 7 15 21 565,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
44 فناوري اطلاعات طراح وتحلیلگر عمومی سیستم ها 1068 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 11 15 520,070 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
45 فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی sql server ,Access 1069 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 10 11 21 471,705 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
46 فناوري اطلاعات کاربر رایانه 1070 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 13 20 33 735,408 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
47 فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداری 1071 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 16 24 552,338 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
48 فناوري اطلاعات کارور 3DSmax 1072 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 11 16 27 726,525 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
49 فناوري اطلاعات کارور Access 1073 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 305,120 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
50 فناوري اطلاعات کارور AUTO CAD 1074 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 6 6 12 328,300 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
51 فناوري اطلاعات کارور coreldraw 1075 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 4 7 190,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
52 فناوري اطلاعات کارور dremweaver 1076 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
53 فناوري اطلاعات کارور ECDL CAD 1077 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 3 6 152,560 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
54 فناوري اطلاعات کارور EXCEL 1078 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 فناوري اطلاعات کارور flash 1079 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 258,304 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
56 فناوري اطلاعات کارور free hand 1080 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 286,050 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
57 فناوري اطلاعات کارور logic work 1081 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 76,280 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
58 فناوري اطلاعات کارورphoto shop 1082 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 231,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
59 فناوري اطلاعات کارور premiere 1083 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 3 6 160,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
60 فناوري اطلاعات کارور protel 1084 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 1 2 3 76,280 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
61 فناوري اطلاعات کارور unix 1085 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 3 7 182,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
62 فناوري اطلاعات کارور word 1086 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 3 5 8 219,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
63 فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 1087 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 2 5 7 185,690 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
64 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه 1088 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 5 10 257,050 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
65 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی 1089 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 5 10 258,725 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
66 فناوري اطلاعات متخصص perl برای توسعه وب 1090 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 11 17 28 906,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
67 فناوري اطلاعات مدیر apache tomcat web 1091 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 6 9 302,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
68 فناوري اطلاعات مدیر ISP مراکزIT تحت unix/linux 1092 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 1 2 4 118,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
69 فناوري اطلاعات مدیر sql server 1093 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 549,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
70 فناوري اطلاعات مدیر زنجیره پشتیبان(scm) 1094 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 7 13 435,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
71 فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده مایکرو سافت 1095 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 14 16 30 1,014,720 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
72 فناوري اطلاعات مدیر عمومی پروژه کامپیوتر وIT 1096 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 576,480 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
73 فناوري اطلاعات مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر 1097 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 18 15 33 1,074,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
74 فناوري اطلاعات مدیر شبکه novell-net ware 1098 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 7 190,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
75 فناوري اطلاعات مونتاژکار وارتقا سیستم های شخصی 1099 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 4 6 9 260,880 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
76 فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی 1100 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 27 35 818,945 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
77 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای linux 1101 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 12 20 663,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
78 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای solaris 1102 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 9 13 443,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
79 فناوري اطلاعات مهندسی protel در oracle 1103 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 5 13 18 584,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
80 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس perl 1104 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 11 18 604,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
81 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس c#(web application) 1105 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 12 18 594,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
82 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس windows # 1106 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 9 18 27 891,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
83 فناوري اطلاعات مهندس پشتیبان نرم افزار open source 1107 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 20 32 1,052,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
84 فناوري اطلاعات مهندس تحلیلگر ooوطراحی با uml 1108 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 11 19 609,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
85 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده ADO.NET باsql 1109 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 11 19 609,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
86 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با java script 1110 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 7 10 17 544,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
87 فناوري اطلاعات مهدس توسعه دهنده سیستم ها با XML 1111 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 9 13 443,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
88 فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب های inter prise 1112 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 20 26 866,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
89 فناوري اطلاعات مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce 1113 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 8 12 19 636,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
90 فناوري اطلاعات مهندس طراح DB رابطه ای 1114 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 11 13 24 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
91 فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات وبهینه سازی وب 1115 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 4 5 9 307,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد