چهارشنبه, 17 آذر 1400


مدارک مورد نیاز :madarek

-چهار قطعه عكس 3*4 ( زمينه سفيد ، غير كپي)

-کپی شناسنامه تمامی صفحات (یک نسخه)
- کپی كارت ملي (یک نسخه)

- کپی آخرين مدرك تحصيلي

-گواهي اشتغال به تحصيل يا كارت پايان يا معافيت خدمت( برای داوطلبان ذکور)
- گواهی اشتغال به تحصیل برای افرادیکه دارای معافیت تحصیلی می باشند(برای داوطلبان ذکور)