یکشنبه, 30 شهریور 1399

باشگاه دانش پژوهان جوان، در اطلاعیه ای با بیان اینکه انتظار دارد دانش پژوهان المپیاد کامپیوتر مرحله دوم امسال (سال نود و یک) با سرفصل های زیر آشنایی داشته باشند، اظهار داشته است که معیار در مرحله دوم «توانایی حل مسئله» می باشد و توصیه کرده است دانش آموزان با قضیه های المپیاد کامپیوتر آشنایی داشته باشند، ولی در عین حال گفته است سوالات به گونه ای خواهند بود که نیازی به حفظ بودن قضایا نیست.

تركيبيات گراف الگوريتمها داده ساختارها
™ ™ استقرار تعاريف اوليه حريصانه آرايه
لانه كبوتري درختها بازگشتي ليست
™ ™ دوگونه شمردن   جستجوي دودويي صف
™ ™ آناليز تركيبي     پشته
™ ™ اصل شمول و عدم شمول      
بازيهاي تركيبياتي      
اكسترمال      
ناوردايي      
رنگآميزي