دوشنبه, 13 مرداد 1399

عتی پیش، در روز دوم فروردین ماه سال نود و یک شمسی، از سوی وزارت آموزش و پرورش نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 91-90 اعلام شد.
دانش پژوهان گرامی می توانند برای مشاهده نتایج از طریق سامانۀ نام نویسی اینترنتی دانش آموزان(به اختصار سَناد) به نتیجه آزمون خود دسترسی داشته باشند.

ورود به قسمت اعلام نتایج المپیاد مرحله اول

از نکات جالب توجه در این مسئله -که طی سالهای اخیر بی سابقه می باشد- حفظ حریم شخصی در اعلام نتایج است. در سالهای گذشته هر فردی می توانست از قبول یا قبول نشدن هرفرد دیگر در المپیادهای کشوری اطمینان حاصل کند؛ اما در این دوره از المپیادهای ایران، تنها خود دانش پژوه می تواند در مورد نتیجه آزمونش کسب خبر کند.
برای این منظور دانش آموزان می بایست برخی اطلاعات کارت ملّی و شناسنامۀ خود را در سایت بالا وارد کنند.
المپیاد ایران، ضمن اینکه مشی جدید باشگاه دانش پژوهان جوان را در این زمینه مثبت می داند، پیشنهادی نیز در این مورد دارد:
همانطور که می دانید بسیاری از پذیرفته شدگان مرحلۀ اول المپیادهای کشوری، بالاخص در نقاط محروم تر کشور، اقدام به آموزش المپیاد کشوری به دانش آموزان می کنند. حال، وقتی این تنها راه اطمینان از صحّت فرد ادعاکننده نیز مسدود شود، از چه طریقی می توان جلوی سوء استفاده برخی را گرفت؟
لذا بهتر است به آدرس پذیرفته شدگان مرحله اول، که تعداد آنها از شش هزار نفر تجاوز نمی کند، یا به آدرس دبیرستان های محل تحصیل آنها برگه یا مدرکی هرچند مختصر، ممهور به مهر وزارت آموزش و پرورش، به عنوان تقدیرنامه یا هرچیز دیگر اهدا شود تا ضمن ارج نهادن به تلاش دانش پژوهان ساعی ایرانی، از سوء استفاده های محتمل ِ برخی پیشگیری شود.