پنج شنبه, 30 آبان 1398

با عرض تبریک سال نو؛

مجتمع آموزشی انیشتین و اشتیاق سالی توام با موفقیت و شادی را برای شما کارآموزان گرامی آرزو دارد.