چهارشنبه, 18 تیر 1399

آموزش نرم افزارAutoCad Land Development

رديف رشته حداقل تحصيلات هفته روز تاریخ موضوع و عنوان درسی شرح و اهداف
1 نقشه برداری  اول تولید ترسیم و تعریف پروژه جدید و تنظیمات آن مدیریت فایلها و پروژه ها تنظیمات پروژه های جدید و تنظیمات فایل خروجی
2 نقشه برداری  اول منوی نقاط   تنظیمات نقاط ، ایجاد نقاط ، فراخوانی نقاط ، تولید نقاط مسیری و سطحی و خروجی نقاط
3 نقشه برداری  اول منوی Curves/Line ایجاد خطوط ، با نقاط و رنج ، با چرخش ، با زاویه چرخش ، بهترین خط ، تانژانت ، رسم عمود بر شی و.
4 نقشه برداری دوم منوی Alignments  

تعریف یک مسیر از چند شی تعریف یک مسیر از یک پلی لاین ، جاری کردن مسیر ، وارد کردن مسیر و..

5 نقشه برداری دوم منوی Parcels تنظیمات قطعات ، تعریف پارسل از خطوط و منحنی میزانها و..، مدیریت قطعات ، ادغام چند قطعه و ...
6 نقشه برداری سوم منوی Terraine ایجاد سطح جدید ، افزودن گروهی نقاط ، افزودن فایل نقاط به سطح ،ایجاد برک لاین و تولی منحنی میزان 
7 نقشه برداری سوم منوی حجم انتخاب و تولید طبقه ، تعریف سایت ، محاسبه حجم با روش GRID ، ترکیبی ، مقطع ، محاسبه Fill & Cut
8 نقشه برداری چهارم
منوی برچسب گذاری Setiing , edit style , edit tag , show bar , ایجاد و بروزرسانی برچسبها و.... 
9 نقشه برداری چهام منوی پرسش   Lat/long, station/offset, line/curve/spiral, angel,countinius dist, surface elev, list slop ,…
10 نقشه برداری پنجم منوی دستورات کاربری Objective viewer,notes,symbol manager,set text style,curve text, leaders,… 
11 نقشه برداری پنجم  مقاطع طولی  استخراج اطلاعات ، تولید مقطع ، تولید مسیر قائم ، ترسیم قوسهای قائم ، تعریف خط پروژه و ...
12 نقشه برداری ششم 

مقاطع عرضی

 رسم Templates ، تعریف الگوها ، کار با کدهای نقاط ، محاسبه حجمها ، اعمال دور بزرگراهها و ...
13 نقشه برداری ششم منوی Grading ساخت اجسام شیب دار ، آپدیت اجسام ، مدل کردن سطح ، آنالیز و سرشکنی طرحهای شیبدار
14 نقشه برداری هفتم   منوی Hydrology  تغییر تنظیمات واحدهای هیدرولوژی ، محاسبه پارامترهای هیدرولیکی برای اجزا سازه ای

آموزش مقدماتی GIS 

 

قابلیت های Arc Toolbox و افزودن ابزارهای مربوط به Customize

رديف رشته حداقل تحصيلات هفته روز تاریخ موضوع و عنوان درسی شرح و اهداف
1 نقشه برداری  اول تعاریف و کاربردها مبانی GIS  مفاهیم پایه جی ای اس و کاربرد آن در علوم مختلف
2 نقشه برداری  اول آشنایی با کلیات Arc GIS، سطوحArc GIS هسته اصلی و ماژولها  معرفی کلی نرم افزار Arc GIS و بررسی معماری و ساختار نرم افزار
3 نقشه برداری  اول طریقه نصب و ارائه توضیحات در خصوص هر نسخهWorkstation Desktop آموزش نصب به صورت مرحله به مرحله و راه اندازی ابتدایی نرم افزار
4 نقشه برداری دوم قابلیت ها و توانایی های Arc Catalog، اصول و مفاهیم و ساختن یکCatalog   معرفیArc Catalog و ساختار آن توضیح در مورد ضرورت استفاده از آن
5 نقشه برداری دوم مدیریت محتویات Catalog مدریت فایل های مکانی در کاتالوگ که شامل کپی ، حذف و خطایابی می شود Topology
6 نقشه برداری دوم کار با Metadata  مفاهیم کاربردی متادیتا، کار با متادیتا و چگونگی تعریف آن در لایه، کاربردهای متادیتا در مستندسازی داده­های مکانی
7 نقشه برداری سوم جستجوی یک Item نحوه بکار گیری پرس و جوی مکانی و توصیفی 
8 نقشه برداری سوم
کار با نقشه ها و لایه های آن کار کردن با Content Viewو مدریت لایه ها در آن
9 نقشه برداری سوم کار با Shape File ها   نحوه استفاده از shape Fil(اضافه کردن به نرم افزار، ویرایش)
10 نقشه برداری چهارم کار با Coverage ها و ساختار آنها تعریف مفهوم Coverage و کاربرد آن ، روش های استفاده از آن
11 نقشه برداری چهارم  Customize نمودن محیط Arc Catalog ایجاد منوی جدید و انتخابی به محیط کاری
12 نقشه برداری چهارم 

مفاهیم Arc Map، ایجاد نقشه در Arc Map و مدیریت لایه ها

معرفی ابزار های کاربردی محیط ArcMap برای کار کردن با نقشه
13 نقشه برداری پنجم  کار با جداول توصیفی  مدریت اطلاعات توصیفی  (محاسبات ، ویرایش ، جستجو )
14 نقشه برداری پنجم  Customize نمودن Arc Map  ایجاد منوی جدید و انتخابی به محیط کاری
15 نقشه برداری پنجم کار کردن با بزارهای کلیدی و محاسباتی قسمت Arctoolbox , Spatial Join , Intersect, Conversion Tools, Buffering

 

 

 

 

آموزش پیشرفته GIS

 


رديف

رشته حداقل تحصيلات هفته روز تاریخ موضوع و عنوان درسی شرح و اهداف
1 نقشه برداری  اول  برنامه جانبی  Spatial Analyst در Arc GIS آشنایی با Spatial analyst، تحلیل های مکانی با ایجاد نقشه شیب ، ارتفاع ، چگالی ، پراکندگی عوارض 
2 نقشه برداری دوم  برنامه های جانبی Analyst Network در Arc GIS

ایجاد شبکه و تحلیل شبکه شامل یافتن نزدیکترین مسیر با ارزش دهی به شبکه
3 نقشه برداری سوم  برنامه جانبی 3D Analyst در Arc GIS  تهیه نقشه های سه بعدی از عوارض وشبیه سازی منطقه ومعرفی ابزار های تحلیلی آن
4 نقشه برداری چهارم برنامه جانبی Arc Scan در Arc GIS معرفی ابزار رقمومی سازی از روی تصویر برای سرعت بخشیدن به رقومی کردن
رديف رشته حداقل تحصيلات هفته روز تاریخ موضوع و عنوان درسی شرح و اهداف
1 نقشه برداری  اول  اصول و مبانی GPS  اشنایی با سیستم تصویر ، سطح مبنا ، مزیتهای GPS ، اساس تعیین موقیت به وسیله ماهواره ، تعیین موقعیت با استفاده از کد ، عواملی که در تعیین موقعیت تاثیر دارند
2 نقشه برداری دوم  سخت افزار   آشنایی با دستگاههای GPS و انواع برداشت با کمک این دستگاه 
3 نقشه برداری دوم  پردازش داده های GPS   وارد کردن نقاط ، تصحیحات لازم به لحظه برداشت ، حل ابهام فاز، سرشکنی و خروجی گرفتن
4 نقشه برداری سوم  عملیات صحرایی   حضور در فیلد و عملیات استاتیک و RTK
5 نقشه برداری سوم  عملیات دفتری   کار نرم افزاری بر رو نقاطی که در روز قبل در عملیات صحرایی برداشت شده
6 نقشه برداری چهارم  GPS دستی   کالیبراسیون ، تنظیم پارامترها ، بدست آوردن نقطه ناظر ، TRACK کردن ، پیداکردن نقطه مجهول ، بدست آوردن مساحت و محیط پلیگون
رديف رشته حداقل تحصيلات هفته روز تاریخ موضوع و عنوان درسی شرح و اهداف
1 نقشه برداری  اول 4 ساعت نقشه برداری  آشنایی کلی با مفاهیم نقشه برداری و ژئودزی (ژئوئید،بیضوی،ژیزمان،طول و عض جغرافیایی و ...)
2 نقشه برداری دوم 6 ساعت تئوری دوربین آشنایی با دوربین و منوها و کلیدها و انواع نقشه برداری با کمک دوربین ، شیوه سانتراژ کردن و مسائل ایمنی که باید رعایت شود 
3 نقشه برداری سوم 6 ساعت عملی دوربین  نمایش عملی مفاهیم که تئوری تدریس شده اند در کلاسsurveing freestation , steak out ، setting
4 نقشه برداری چهارم 6 ساعت  آموزش در پروژه  حضور در فیلد و نقشه برداری به روشهای آموزش داده شده 
5 نقشه برداری پنجم 6 ساعت آموزش تخلیه دوربین   تخلیه اطلاعات ، پردازش اطلاعات و تبدیل به فرمتهای قابل استفاده ، استفاده از نرم افزار SDRMAP