یکشنبه, 03 بهمن 1400

ربات‌هایی برای افراد ناتوان که با مغز کنترل می‌شوند

 گروهی از محققان سوئیسی در یکی از معتبرترین مراکز علمی این کشور موفق به تولید نوعی از ربات‌های هوشمند برای معلولان حرکتی شده‌اند که می‌توان آن را تنها به کمک تفکرات ذهنی کنترل نمود.
گروهی از محققان سوئیسی در یکی از معتبرترین مراکز علمی این کشور موفق به تولید نوعی از ربات‌های هوشمند برای معلولان حرکتی شده‌اند که می‌توان آن را تنها به کمک تفکرات ذهنی کنترل نمود. در مراسم ویژه‌ی رونمایی این فن‌آوری جدید که اوایل هفته گذشته برگزار گردید، یک بیمار مرد فلج، توانست تنها با فکر، رباتی را به چپ و راست حرکت دهد.
با وجودی که این فنآوری می‌تواند تا حدودی توانایی‌های از دست رفته را به بیماران بازگرداند، هنوز در مراحل اولیه خود بوده و با چالش‌های گوناگونی مواجه است. یکی از مهمترین این مشکلات نیاز به تمرکز ذهنی از سوی بیمار است. بدین ترتیب در صورت پرتی حواس کاربر حتی با کوچکترین و جزئی‌ترین مسائل و برهم خوردن تمرکز ذهنی، سیستم دیگر قادر نیست به درستی عمل کند. به همین منظور این محققان می کوشند بیش از پیش کنترل دستگاه را به نحوه‌ی تفکر آدمی نزدیک کنند.
در حال حاضر اگر بر فرض مثال دستور حرکت را به این ربات دهیم، این حرکت تا آنجا ادامه می‌یابد که با دستور دیگری آن را از حرکت بازداریم یا اینکه آن به مانعی برخورد کند. بنا به ادعای سخنگوی این گروه تحقیقاتی، ساخت مدل خانگی این ربات سالهای سال به طول خواهد انجامید.