چهارشنبه, 28 مهر 1400

register111

شرایط ثبت نام متقاضیان در مسابقات مهارت

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی و روانی جهت حضور در مسابقات
4- التزام به رعایت ضوابط مسابقات
5-داشتن حداکثر 20 سال(شرایط دقیق سنی هر ساله از طریق دفتر مسابفات مهارت اعلام میگردد)


مراحل و شرح اقدامات :
- اعلام زمان ثبت نام و برنامه زماني برگزاري مسابقات ملي مهارت از سوي دفتر مسابقات بین المللی مهارت
- مراجعه داوطلبين جهت ثبت نام با ارائه مدارك لازم )خواهران و برادران (
- صدور كارت ورود به جلسه آزمون شهرستاني و برگزاري آزمون مرحله شهرستاني
- اعلام برگزيدگان مرحله شهرستاني و دعوت براي شركت در مرحله استاني
- برگزاري آزمون مرحله استاني و انتخاب برگزيدگان
- دعوت برگزيدگان مرحله استاني جهت شركت در مسابقات مهارت مر حله كشوري
- برگزاري اردوي آماده سازي مسابقات كشوري
- انتخاب و معرفي برگزيدگان مسابقات كشوري
- انتخاب نفرات برگزيده جهت شركت در اردوي آمادگي ملي
- انتخاب نفرات اعزامي جهت شركت در مسابقات بين المللي مهارت

مدارک مورد نیاز :

-چهار قطعه عكس 3*4 ( زمينه سفيد ، غير كپي)

-کپی شناسنامه تمامی صفحات (یک نسخه)
- کپی كارت ملي (یک نسخه)

- کپی آخرين مدرك تحصيلي

-گواهي اشتغال به تحصيل يا كارت پايان يا معافيت خدمت( برای داوطلبان ذکور)
- گواهی اشتغال به تحصیل برای افرادیکه دارای معافیت تحصیلی می باشند(برای داوطلبان ذکور)