یکشنبه, 30 شهریور 1399

 

scholarships

  بورسیه تحصیلی المپیاد مهارت

بورسیه المپیادهای ملی و جهانی مهارت در مجتمع فنی و مهندسی اسرار سنجش مشهد

 50% کلیه هزینه ها و شهریه های دوره های فوق حرفه ای و فوق تخصصی شما را به عهده می گیریم تا رسیدن به مسابقات ملی و جهانی مهارت