یکشنبه, 03 بهمن 1400


عنوان

تاریخ

توضیحات

مرحله شهرستانی

از 24/2/90 به بعد

1.زمان ازمون هر رشته به اطلاع شرکت کنندگان رسانده خواهد شد.2.این مرحله از ازمون به صورت مصاحبه حضور و ازمون عملی وکتبی خواهد بود.

مرحله استانی

31و30/4/90

این مرحله از ازمون به صورت پروژه عملی میباشد.

مرحله کشوری

هفته اول اذر 90

این مرحله از ازمون به صورت پروژه عملی میباشد.